តុលាការចោទប្រកាន់ថៅកែលក់រថយន្ត ពីបទឆបោកប្រាក់១០ម៉ឺនដុល្លា

571