សេចក្ដី​រាយការណ៍​ពី លោក​ មាស ផល្លា​ ស្ដីពី​ការទន្ទ្រានដីព្រៃ​ នៅ​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​ (Update)

508