ភ្ញៀវទេសចរណ៍រុស្ស៊ីប្រមាណ ៨ម៉ឺននាក់ត្រូវគេជម្លៀសចេញពីទឹកដីអេហ្ស៊ីប

255