ឯកអគ្គរាជ​ទូត​ក​ម្ពុជា​ប្រចាំ​នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ជួប​ភាគីឥ​ណ្ឌា ​ពិភាក្សា​រឿង​ចម្លង​តាម​រចនាបថ​ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត​

313