មន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល​​បញ្ជាក់​​ថា​​ គិត​​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី១​៣ ធ្នូ​ ២០១៥​ ករណី​​ពុល​​ស្រា​​ក្នុង​​ស្រុក​​ចំនួន​​ពីរ​​នៃ​​ខេត្ត​ក្រចេះ​កើន​​ឡើង​​រហូត​​ដល់​​ជាង​​ ១០០​នាក់​

364