សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ សាសនា ជាមូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​សន្តិភាព

270