ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្ស ១២នាក់ក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាសរបស់ស៊ីរី

382