សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាស​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​ធ្វើ​ប័ណ្ណបើកបរ​ម៉ូតូ និង​ប្រកាស​ធ្វើ​ឱ្យ​តែម្តង ដោយ​មិន​ចាំ​បាច់​រៀន​បើកបរ​ឡើយ​

478