រាយការណ៍​ផ្ទាល់​ដោយ​លោក ម៉ម សំនៀង ពីពហុកីឡដ្ឋានជាតិ​អូឡាំពិក ស្តីពី​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រគុំ​តន្រ្តី​

523