អ្នកនាំ​ពាក្យ​CNRP ស្នើ​​សកម្មជន​​បង្វែរ​​ពី​ការ​​វាយ​ប្រហារ​​តាម​Facebook មក​តាម​ដាន​សកម្មភាព​​បំផ្លាញ​​ព្រៃ​ឈើ​ និង​ជីករ៉ែ

383