លោក ហុង សុខហួរ ទទួលកំហុសថា បានបង្ហោះ​សន្ធិសញ្ញា​ព្រំដែន​ក្លែង​ក្លាយ​តែ​អ្ន​ក​កាន់​Page Facebook លោក សម រង្ស៊ី ជាអ្នក​កាត់​ត​ប​ន្ថែម

5702