អន្តរជាតិ​​ទទួល​​ស្គា​ល់​​ថា ​អង្ករ​កម្ពុជា​មាន​រស់ជាតិ​ឆ្ងាញ់ ​និង​ក្រអូប​ជាង​គេ​លើ​ពិភព​លោ​​ក​

531