ស្វាយរៀង​ព្រះខ័នរាជ ស្មើ​បឹង​កេតអង្គរ ២-២​ ក្នុង​ជំនួប​កម្ដៅ​សាច់​ដុំ​

400