ទិន្នន័យ​ចុង​ក្រោយ នៃអគ្គីភ័យ​ឆេះ​លំនៅ​ដ្ឋាន​ជិត​១០០ខ្នង នៅ​ចាក់​អង្រែ​យប់​ថ្ងៃសែន​ចិន​

467