ឃាត់​រថយន្ត​ធន់​ធ្ងន់​ជាង​៣០​គ្រឿង ​ដែល​បង្ក​អោយ​ស្ទះ​ចរាចរ​នៅ​ច្បារ​អំពៅ ​

552