សហភាពសហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​នាំយក​ថវិកា​សប្បុរសធ​ម៌​ប្រគល់​ជូន​មន្ទីរ​ពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា

    858