ប្រជាពលរដ្ឋ​ហូប​បាយ​ក្នុង​មុង ​ដោយ​សារ​គំនរ​សំរាម​នៅ​ក្រុង​តាខ្មៅ​

534