គណៈកម្មការ​ថ្នាក់​ជាតិ​បង្ក្រាប ​និង​ទប់​ស្កាត់​បទ​ល្មើស​ព្រៃ​ឈើ​រក​ឃើញ​ក្រុម​ហ៊ុនចំ​​នួន ​៥​ខុ​សច្បាប់​

478