ពិធី​​ក្រុង​​ពាលី​សុំ​​សិរី​សួស្ដី​ថ្ងៃ ​បើក​ដំណើរការ​​បុណ្យ​​ទន្លេ​នៅ​​ខេត្ត​​កំពង់​ចាម ​​និង​​ត្បូង​ឃ្មុំ ​​​

501