ឯម វុត្ថា និង​ឡៅ ចន្ទ្រា សុទ្ធតែ​រំពឹង​ឈ្នះ​កីឡាករ​ថៃ ​នៅ​សង្វៀន​បឹង​ស្នោរ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ​

384