ភេសជ្ជៈ​គោជល់​កំប៉ុង​ជាង​ ១​ពាន់​កេះ ត្រូវ​កម្លាំង​គយ​ចល័ត​ចុះ​ចាប់​

758