ករណី​ធ្លាក់​រថយន្ត​ចូលទឹ​ក​ទន្លេ​ស្លាប់​៧​នាក់​ នៅ​ស្រុក​ស្អាង ​ក្លាយ​ជា​ចម្ងល់​ពេល​តុលាការ​ចោទ​ប្រកាន់​មនុស្ស​ពីរ​នាក់ ​

420