កាក​បាទ​ក្រហម​កម្ពុជា សូត្រ​មន្តចម្រើន​ព្រះបរិត្ត រាប់​បាត្រ​ប្រគេន​ព្រះសង្ឃ​ទទួល​អំណរ​សាទរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​

291