រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃប្តេជ្ញា​ពង្រឹង​ផ្នែក​សន្តិសុខ​ប្រឆាំង​អំពើ​ភេរវកម្ម​ នៅក្នុង​តំបន់ អាស៊ាន-ចិន

327