ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​គ្មាន​គម្រោង​ទប់​ទឹក​នៅ​បឹង​ទន្លេសាប​ទេ​

348