សម្តេចពញាាចក្រី ហេង​ សំរិន បាន​ដឹក​នាំ​គណប្រតិភូ​ចូលរួម​កិច្ច​ប្រជុំ​សភា​អាស៊ី-អឺរ៉ុប បាន​មក​ដល់​មាតុប្រទេស​វិញហើយ

474