ក្រុ​ម​ហ៊ុនផ​លិត​នាឡិកា​របស់​ប្រទេស​ស្វីស​ មានគម្រោង​ផលិ​ត​នា​ឡិកា ​Smartwatch​ ស៊េរី​ថ្មី​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ​

5039