នាយ​ឧត្តមសេនីយ៍ ឥត សារ៉ាត់ ជំរុញ​ឲ្យយោធា​ទាំងអស់​ថែរក្សា​សន្តិភាព ខណៈ​មាន​សន្តិភាព​ គឺ​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍ​គ្រប់វិស័យ

1746