កម្ពុជា​គ្រោង​សាង​សង់​កំពង់​ផែ​ថ្មី​មួយ​ ដើម្បីឲ្យ​នាវា​ធំ​ៗ​លើ​ពិភព​លោក​ដឹក​កុង​តឺន័រ​ចូល​ចត​

6734