យ៉ាង​ហោច​ណាស់ ​សត្វគោ​ ២០០​ក្បាល​ បាន​ងាប់​ដោយសារ​ពុល​គ្រាប់​ដូង​ប្រេង​នៅ​ខេត្ត​រតនគិរី​

1283