អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​សារភាព​ថា មាន​ត្រាក់ទ័រជាង ៦០​គ្រឿង​ដែល​ឈូស​ព្រៃ​លិច​ទឹក​ក្នុង​ស្រុក​កំពង់​លែង​

444