ព្រះរាជ​ពិធីច្រត់​ព្រះនង្គ័ល បាន​ត្រៀម​លក្ខណៈ ​សម្បត្តិរួច​ជា​ស្រេច​ហើយ

1037