ព័ត៌មានកម្សាន្ដ​ (ENews)

1015

-វ៉ាន់ នីឡា ចេញមុខបកស្រាយថា គ្មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយ នាយ ចឺម និងស្រឡាញ់ទុកដូចជាបងប្អូនបង្កើត
-ខៀវ សានសាណា ទិញខុនដូ នៅខេត្តព្រះសីហនុ តម្លៃជិត២០ម៉ឺនដុល្លារ