ប្រធានក្រុម​ចរចា​រក​សន្តិភាព​នៅ​ប្រទេស​ស៊ីរី ​មក​ពី​ក្រុម​ឧទ្ទាម​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​ស៊ីរី ​ប្រកាស​លាលែង​ចេញ​ពី​តំណែង​

500