សហព័ន្ធវាយ​សី​ចំរាញ់​រក​បាន​កីឡាករ​ ៦​ រូប​ត្រៀម​ចូល​រួម​ប្រកួត​កីឡា​សិស្ស​មធ្យ​ម​សិក្សា​នៅ​ខេត្ត​ឈាងម៉ៃ ​ប្រទេស​ថៃ​

2676