ភេរវករ​ម្នាក់ បាញ់​សម្លាប់​មនុស្ស​៥០នាក់​យ៉ាង​ងាយស្រួល​នៅ​អាមេរិក

348