សម្ដេច​តេ​ជោ ស្នើ​​វៀតណាម​បន្ត​កិច្ចពិភាក្សា​លើ​ការ​ត​ភ្ជាប់​វិស័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាពិសេស​ផ្នែក​សុខាភិបាល

352