សំណុំរឿង​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​គណបក្ស ​សម រង្ស៊ី រាល​ដាល​ដល់​លោក ​សម ​រង្ស៊ី​

1066