បុព្វបុរស​ខ្មែរ​ជា​អ្នក​​រកឃើញ​​​លេខ «០» មុន​គេ​បង្អស់​​នៅ​លើ​ពិភពលោក

39538