របប​ឯក​សណ្ឋាន​ជិត​ ៩០០​កំប្លេ​ ត្រូវ​បាន​បើក​ជូន​កម្លាំង​នគរ​បាល​ការ​ពារ​បេតិកភណ្ឌ​ជាតិ​

346