នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​របស់​ប្រទេសអ​ង់គ្លេស ​ដាវីដ កាមេរ៉ុន បាន​ប្រកាស​លា​លែង​ចេញពី​តំណែងនៅ​រសៀលថ្ងៃ​នេះ​

1411