ចំនួនមនុស្សស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការ​បំផ្ទុះ​គ្រាប់​បែក​នៅ​ក្រុង​បាដាត កើន​ឡើង​ដល់​​២១៥​នាក់​

967