សកម្មភាព​បាញ់​សម្លាប់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព​ថត​បាន​គ្រប់​ជ្រុង

833