រាយការណ៍ ស្ដីពី ខ្មាន់​កាំ​ភ្លើង​បាញ់​សម្លាប់​បណ្ឌិត​ កែម ឡី​ ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស

666