មនុស្ស១៩នាក់​បានស្លាប់ និងជាង​២០​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​រងរ​បួស ក្នុង​​​ឃាតកម្មដោយ​កាំបិត​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​

1115