រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង​កសិកម្មស្នើ​ឲ្យ​មន្រ្តី​ខេត្ត​នៅ​ជាប់​ព្រំដែន ត្រូវរឹត​បន្តឹង​លើ​ការ​នាំចូល​ទំនិញ​សាច់​សត្វ

755