កម្ពុជា​ស្នើ​ដល់​ប្រទេស​ម៉ារ៉ុក​ពន្លឿន​ការចុះហត្ថលេខា​ព្រមព្រៀង​លើកលែង​ទិដ្ឋាការ​ការទូត

307