កិច្ច​​សម្ភាស​ ស្ដីពី ប៉ូលិស​សេដ្ឋកិច្ច សម្រេច​បិទ​ទីតាំង​ផលិត​ថ្នាំលាប​សក់​ខុស​ច្បាប់

459