ក្នុង​ចង្វាក់​លេង​ដ៏​ល្អ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ ព្រះ​ខ័ន​រាជ​ស្វាយ​រៀង​​​បំបែក​ពងមាន់​ក្នុង​នាទី​ ទី១៨ ដោយ​កីឡាករ​ លេខ២២ (អាស៊ីអឺរ៉ុប ០ – ១ ព្រះខ័នរាជ ស្វ.រ)

553