ការ​ត​ភ្ជាប់​ខ្សែ​រថភ្លើង​ កម្ពុជា-ថៃ ​នឹង​អាច​ដំណើរ​ការ​ឆ្នាំ២០១៧ខាង​មុខ​

2447